F:\F_Portal\sxd.hue.gov.vn\UploadFiles Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Quyết định số 3004/QĐ-SXD ngày 17/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày cập nhật 26/08/2022

Quyết định số 3004/QĐ-SXD ngày 17/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức

Ngày 17/8/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 3004/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực 06 tổ chức, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Danh sách các tổ chức theo Phụ lục đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.848.494
Truy cập hiện tại 9 khách