Tìm kiếm tin tức
Quyết định số 3135/QĐ-SXD ngày 26/8/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
Ngày cập nhật 29/08/2022

Quyết định số 3135/QĐ-SXD ngày 26/8/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức

Ngày 26/8/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 3135/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực 04 tổ chức, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Danh sách các tổ chức theo phụ lục đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.955.143
Truy cập hiện tại 112 khách