Tìm kiếm tin tức
Bộ Xây dựng tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Ngày cập nhật 26/10/2018

Ngày 25/10/2018, Bộ Xây dựng có buổi làm việc với Bộ Khoa học và công nghệ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tham gia buổi làm việc có Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Phạm Bá Hùng, đại diện các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng; Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao Đàm Bạch Dương cùng các thành viên trong đoàn cán bộ Bộ Khoa học và công nghệ.

Theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ: Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của ngành để tổ chức triển khai cho phù hợp với xu thế phát triển; chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức lựa chọn, đề xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển.

Tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Phạm Bá Hùng trình bày báo cáo tóm tắt những kết quả Bộ Xây dựng đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, trong đó nhấn mạnh, Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Bộ Xây dựng, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; hoàn thành dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng”; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, công trình ngầm, nhà công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng, tập trung nghiên cứu các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm nhằm giải quyết các vấn đề lớn của ngành và các vấn đề bức thiết của xã hội, chú trọng phổ biến thông tin về triển khai áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Bộ Xây dựng đồng thời đẩy mạnh triển khai Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020” và các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm năm 2018 về quản lý quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, đô thị thông minh…

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị 16/CT-TTg, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức lựa chọn, đề xuất 4 nhóm sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của ngành, bao gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kết nối các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình dân dụng trong quản lý đô thị, áp dụng công nghệ vệ tinh, tích hợp dữ liệu trực tuyến thông qua internet trong công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng; triển khai Đề án “Áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình; tăng cường tự động hóa, điều khiển từ xa trong sản xuất vật liệu xây dựng, thiết kế, thi công, giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng; triển khai nghiên cứu các loại vật liệu để sản xuất các sản phẩm bằng công nghệ in 3D, vật liệu nano cho các sản phẩm hoàn thiện, vật liệu mới đáp ứng yêu cầu về tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung báo cáo, đại diện các Cục, Vụ, Viện và Trung tâm Thông tin đã bổ sung, làm rõ hơn những kết quả các đơn vị đã thực hiện và hoàn thành về: Nâng cấp hạ tầng thông tin, bảo mật thông tin, mô hình một cửa trực tuyến, ứng dụng mô hình BIM, phát triển đô thị thông minh…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Khoa học và công nghệ, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao Đàm Bạch Dương đánh giá cao những kết quả Bộ Xây dựng đã đạt được trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị 16/CT-TTg, đặc biệt, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức lựa chọn, đề xuất 4 nhóm sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của ngành.

Theo Vụ trưởng Đàm Bạch Dương, Bộ Xây dựng cần cập nhật nhiều hơn kết quả hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng như kết quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì xây dựng, qua đó thể hiện đầy đủ hơn những nỗ lực và kết quả Bộ Xây dựng đã đạt được khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Kết thúc buổi làm việc, Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh cảm ơn đoàn cán bộ Bộ Khoa học và công nghệ đã có những ghi nhận, đánh giá, chia sẻ và góp ý quan trọng đối với Bộ Xây dựng nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị 16/CT-TTg và cho biết, Bộ Xây dựng sẽ sớm bổ sung những nội dung cần thiết, hoàn thiện báo cáo, gửi Bộ Khoa học và công nghệ để báo cáo Thủ tướng.

Theo Trần Đình Hà/Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.582
Truy cập hiện tại 303 khách