Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc pham vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
Ngày cập nhật 15/09/2021

Ngày 13 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND và Quyết định số 2254/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Công bố kèm theo Quyết định số 2254/QĐ-UBND là danh mục 29 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi và 29 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Công bố kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND là 09 thủ tục hành chính mới ban hành và 09 danh mục bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết của từng thủ tục hành chính được thực hiện theo Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/04/2021, Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021, Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của Bộ Xây dựng; đồng thời được đăng tải trên Cổng Dịch vụ Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) và Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (https://tthc.thuathienhue.gov.vn/).

Theo Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh, một số thủ tục hành chính được công bố rút ngắn thời gian, cụ thể:

- Các thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II; Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II; Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II cắt giảm thời gian thực hiện từ 20 ngày thành 12 ngày (rút ngắn 08 ngày);

- Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: đối với công trình cấp II và cấp III cắt giảm thời gian từ 30 ngày thành 25 ngày (rút ngắn 05 ngày); đối với công trình còn lại cắt giảm thời gian từ 20 ngày thành 15 ngày (rút ngắn 05 ngày).

Theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh, một số thủ tục hành chính được công bố rút ngắn thời gian: cụ thể:

- Các thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, IV; Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV; Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV; Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, IV cắt giảm thời gian thực hiện từ 20 ngày thành 12 ngày (rút ngắn 08 ngày).

- Các thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ; Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ; Cấp giấy phép di dời đối với nhà ở riêng lẻ; Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ cắt giảm thời gian thực hiện từ 15 ngày thành 12 ngày (rút ngắn 03 ngày)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.766.849
Truy cập hiện tại 197 khách