Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn tạm thời hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/12/2021

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn , linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Sở Xây dựng ban hành “Hướng dẫn tạm thời hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” một số nội dung sau:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi là ban chỉ đạo) trên công trường, gồm: Đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát; chỉ huy trưởng, giám sát an toàn của các nhà thầu, người làm công tác y tế… (thành viên); phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo và công khai thông tin liên lạc của các thành viên. Ban chỉ đạo có trách nhiệm như sau:

- Thực hiện và Hướng dẫn thực hiện công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bao thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

- Là đầu mối chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến công tác phòng chống dịch;

- Điều phối chung và tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch trên công trường; chuẩn bị sẵn sàng phương án, kịch bản xử lý các tình huống khi công trường bị phong tỏa, cách ly;

- Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho công trường;

- Phối hợp với các nhà thầu lập danh sách và trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố Huế  nơi có công trường xây dựng đăng ký tiêm  vắc xin và xét nghiệm Covid-19 theo quy định cho người lao động tham gia xây dựng công trình.

- Ban hành các quy định, về phòng, chống dịch trên công trường, quy định về xử lý vi phạm; thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm nếu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thi công xây dựng trên công trường không tuân thủ kế hoạch phòng chống dịch và trách nhiệm được giao;

- Thiết lập kênh liên lạc với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện, trạm Y tế cấp xã hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp và hộ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch cho công trường;`

- Định kỳ, đột xuất giám sát và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phòng, chống dịch theo kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đối với tất cả các nhà thầu trên công trường và yêu cầu các nhà thầu có phương án để khắc phục các tồn tại (nếu có).

2. Trách nhiệm của nhà thầu

- Lập kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trình chủ đầu tư phê duyệt;

- Tuân thủ các quy định, biện pháp phòng, chống dịch trên công trường, nơi lưu trú tập trung (nếu có); sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị dụng cụ y tế đã được cấp phát trên công trường; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K “Khẩu trang -  Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”;

- Không được giấu các biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 (mệt mỏi, sốt>38oC, ho, đau rát họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác…) của bản thân, người xung quanh, nếu phát hiện phải thông báo ngay với tổ công tác trên công trường, nơi cư trú tập trung để có phương án xử lý kịp thời;

- Chỉ được phép làm việc trên công trường khi đảm bảo các điều kiện: Trong tình trạng sức khỏe tốt, không có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19, không thuộc đối tượng cách ly y tế theo quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;

- Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hạn chế việc di chuyển, tiếp xúc với người ngoài công trường, đặc biệt khi khu vực công trường, khu vực lân cận có dấu hiệu bùng phát, tăng cấp độ dịch, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch cho bản thân và người xung quanh.

3. Điều kiện an toàn để thi công xây dựng

- Phải đảm bảo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại công trường được đánh giá ở cấp độ thấp;

- Phải tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm soát đeo khẩu trang cho tất cả người lao động ra/vào công trường hàng ngày; không cho phép người không có nhiệm vụ vào công trường;

- Phải bố trí khu vực riêng đối với người đến làm việc, giao dịch tại công trường và quản lý chặt chẽ số lượng, thông tin nơi cư trú, số điện thoại để theo dõi; bắt buộc thực hiện 5K để phòng chống dịch, Quét mã QR trên Hue-S;

- Người lao động trên công trường phải đảm bảo được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định;

- Phải có biện pháp tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo khoảng cách, giãn cách theo quy định; hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần. Trong trường hợp bất khả kháng, do đặc thu công việc bắt buộc phải tiếp xúc gần dưới 2m hoặc có nguy cơ lây nhiễm thì người lao động phải được trang bị và sử dụng kính (loại ôm sát mặt) hoặc chụp mặt nạ;

- Phải có biện pháp kỹ thuật để đảm bảo thông gió khi làm việc trong nhà, trong các gian phòng kín;

- Phải niêm yết công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại…) của các thành viên Ban chỉ đạo trên công trường;

- Các tổ chức, cá nhân cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị, dịch vụ cho công trường phải có cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với địa phương khi ra vào công trường;

- Bộ phận y tế trên công trường phải được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết để phòng, chống dịch: Như nhiệt độ kế, khẩu trang y tế, xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay và có phòng khu vực riêng để xử lý khi phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn của nghành y tế;

- Đối với các khu vực ăn uống, chỗ ở/nghỉ cho người lao động:

+ Phải bố trí nước uống, khu vực ăn ca, khu vực vệ sinh, nghỉ tạm (nếu có) đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch;

+ Trong trường hợp có tổ chức lưu trú tập trung cho người lao động thì nơi lưu trú tập trung phải đảm bảo phòng chống dịch theo quy định.

- Nếu tổ chức đưa đón người lao động bằng phương tiện ô tô phải đảm bảo các quy định về số lượng người trên xe, thông gió, đo kiểm tra thân nhiệt cho người lao động, rửa tay sát khuẩn, quản lý danh sách, vệ sinh khử khuẩn trên xe và các quy định khác.

- Các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch ở khu vực xây dựng công trình (tham khảo mục 6.2 Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng).

4. Tổ chức thực hiện

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp; các Ban quản lý dự án chuyên ngành tổ chức phổ biến cho các cơ quan tổ chức, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển nghiên cứu triển khai thực hiện “Hướng dẫn tạm thời hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.568
Truy cập hiện tại 90 khách