Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/05/2020

Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung chính sau:

Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức thực hiện sát hạch phục vụ việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định.

- Việc tổ chức sát hạch phải được thực hiện đúng trình tự, quy định và chịu sự giám sát của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng, Cục Quản lý HĐXD - Bộ Xây dựng.

Nội dung sát hạch

1. Thời gian: Ngày 12 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (số 06 Lê Lợi, thành phố Huế).

3. Thành phần và nhiệm vụ:

- Mời Cục Quản lý Hoạt động xây dựng thực hiện giám sát và hướng dẫn tổ chức thi sát hạch;

- Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự và chỉ đạo;

- Mời Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tham dự và giám sát;

- Tổ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng;

- Tổ giúp việc thi sát hạch;

- Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định.

4. Thực hiện sát hạch.

- Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông báo đến từng thí sinh trong ngày thi để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch.

- Hình thức thi sát hạch: Thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

- Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm công bố tại Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 và Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng.

Tổ chức thực hiện.

- Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành.

- Tổ sát hạch: Thông báo kịp thời cho thí sinh dự thi đúng thời gian, địa điểm và các thông tin có liên quan đến kỳ thi; thu chi phí sát hạch theo quy định.

Trên đây là kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.616
Truy cập hiện tại 307 khách