Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v: báo cáo định kỳ 6 tháng năm 2021 về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Ngày cập nhật 24/06/2021

Thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, thực hiện Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 của Bộ Xây dựng về Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan đơn vị nêu trên thực hiện báo cáo định kỳ năm 2019 (đối với các nội dung có liên quan) và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 30/06/2021.

Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị các đơn vị đính kèm bằng files gửi về Email: ntnminh.sxd@thuathienhue.gov.vn; Fax: 0234.3820094.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ và đúng thời gian./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Trần Nhật Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 354 khách