Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
Ngày cập nhật 20/08/2021

Thực hiện Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Để có số liệu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; Sở Xây dựng đã có Công văn số 2423/SXD-QLN&TTBĐS ngày 05/7/2021 và Công văn số 2861/SXD-QLN&TTBĐS ngày 09/8/2021 (lần 2) gửi các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, số liệu xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Sở Xây dựng đã phối hợp với Đơn vị tư vấn (Viện nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị) đi xác minh, thu thập thông tin, số liệu và điều tra xã hội học các đối tượng ưu đãi chính sách nhà ở xã hội để xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 theo Công văn số 2860/SXD-QLN&TTBĐS ngày 09/8/2021 của Sở Xây dựng. Ngày 09/8/2021, Sở Xây dựng đã có Công văn số 2861/SXD-QLN&TTBĐS gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2030 để bổ sung vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Trên cơ sở số liệu, thông tin do các cơ quan, đơn vị cung cấp; Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn đã xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; đề có cơ sở trình UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh trong Quý III năm 2021, Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan trên tham gia góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và kết quả góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/8/2021 (sau thời gian trên nếu cơ quan, đơn vị không có văn bản phản hồi xem như thống nhất với Dự thảo chương trình).

(Dự thảo Chương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế  đến năm 2030 đăng tải đính kèm).

Rất mong sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 387 khách