F:\F_Portal\sxd.hue.gov.vn\UploadFiles Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
V/v thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Ngày cập nhật 06/07/2022

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 179/HVCBXD-QLĐT ngày 23/6/2022 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và Đô thị về việc phối hợp tổ chức ôn, thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Kiến trúc sư đang hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thi sát hạch, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và Đô thị tổ chức kỳ thi sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với thời gian, địa điểm, hình thức như sau:

1. Thời gian tổ chức: dự kiến vào cuối tháng 8/2022. (Thời gian chính thức sẽ thông báo sau, trên trang web của Sở Xây dựng)

+ Ôn thi: 0,5 ngày;

+ Tổ chức thi 01 ngày;

2. Địa điểm tổ chức thi: thành phố Huế;

3. Hình thức tổ chức: Sở Xây dựng tiếp nhận thông tin đăng ký và sẽ chuyển cho Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và Đô thị;

Sở Xây dựng thông báo đến Hội Kiến trúc sư tỉnh, cá cá nhân, Tổ chức, các Kiến trúc sư được biết để đăng ký thi sát hạch;

Trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.445
Truy cập hiện tại 1.128 khách