F:\F_Portal\sxd.hue.gov.vn\UploadFiles Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
V/v chấn chỉnh, xử lý vi phạm đối với trường hợp cá nhân sử dụng bằng chuyên môn bất hợp pháp và các giấy tờ không hợp lệ nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Ngày cập nhật 06/07/2022

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện việc cấp hồ sơ chứng chỉ năng lực hoạt động của các tổ chức; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân, Sở Xây dựng đã phát hiện một số trường hợp tổ chức sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân giả (chứng chỉ có mã chứng chỉ không đúng với mã chứng chỉ của Bộ Xây dựng cấp), có trường hợp sử dụng bằng chuyên môn (Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) giả và các giấy tờ không hợp lệ liên quan để nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ (Ví dụ đối với cá nhân: có trường hợp 1 công trình phát hiện có 02 giám sát trưởng.v.v.)

Để chấn chỉnh tình trạng nộp bằng chuyên môn và các giấy tờ không hợp lệ trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Thông báo đến các cá nhân, tổ chức tham gia lĩnh vực hoạt động xây dựng một số nội dung sau:

1. Đối với tổ chức:

- Trường hợp Sở Xây dựng phát hiện hồ sơ nộp xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, mà trong hồ sơ phát hiện có một trong các trường hợp sau đây :

+ Giả mạo giấy tờ các loại (bằng chuyên môn giả, chứng chỉ hành nghề giả của các cá nhân; hợp đồng công việc giả.v.v.), kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;

+ Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ;

- Xử lý vi phạm: Căn cứ điểm c, đ, Khoản 2; Khoản 3 Điều 84 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như sau:

+ Sở Xây dựng sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động của cá nhân và chứng chỉ năng lực của tổ chức đó; chứng chỉ hành nghề của cá nhân và chứng chỉ năng lực của tổ chức sẽ được cấp sau 12 tháng, kể từ khi có Quyết định thu hồi.

+ Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

2. Đối với cá nhân:

- Trường hợp Sở Xây dựng phát hiện hồ sơ nộp xin cấp chứng chỉ hành nghề của các cá nhân (trong trường hợp cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ; gia hạn chứng chỉ; điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do bị hư hỏng hoặc ghi sai thông tin); cấp mới, mà trong hồ sơ có phát hiện có một trong những trường hợp sau đây:

+ Giả mạo giấy tờ các loại (bằng chuyên môn giả, chứng chỉ hành nghề giả; bảng phân công công công việc giả.v.v.), kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

+ Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

+ Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

- Xử lý vi phạm: Căn cứ điểm b, điểm c, điểm d Khoản 2; Khoản 3, Điều 63 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như sau:

+ Sở Xây dựng sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động của cá nhân đó. Chứng chỉ hành nghề của cá nhân sẽ được cấp sau 12 tháng, kể từ khi có Quyết định thu hồi;

+ Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được biết. Đề nghị các cá nhân, tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý, nghiêm túc thực hiện trong quá trình nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng theo các nội dung trên đây, tránh trường hợp sai phạm bị xử lý làm ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng sẽ tổng hợp danh sách các các nhân, tổ chức vi phạm gửi về Bộ Xây dựng theo dõi.

Trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.285
Truy cập hiện tại 1.059 khách