Tìm kiếm tin tức
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/08/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7315/UBND-TN ngày 18 tháng 7 năm 2023 về việc giải quyết các nội dung kiến nghị của UBND thị xã Hương Trà liên quan đến đề xuất sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh; Công văn số 6279/UBND-QHXT ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc thống nhất chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 8104/UBND-QHXT ngày 01 tháng 8 năm 2022 về một số nội dung liên quan đến việc lập và thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng; Công văn số 6003/UBND-QHXT ngày 16 tháng 6 năm 2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Sau khi nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan, Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm:

1. Căn cứ các quy định của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng đã đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan về quy hoạch tổng mặt bằng (tổ chức lập, phê duyệt, công bố, cắm mốc) và việc tổ chức lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với quy hoạch phân khu đô thị có quy mô dân số tương đương đô thị loại IV trở lên (từ 50.000 người trở lên) tại các đô thị loại I không phải thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. Cụ thể sửa đổi, bổ sung một số quy định ở Điều 4, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 14.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 (về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng): Sở Xây dựng đã đề xuất điều chỉnh trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo tính độc lập giữa cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

3. Sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 10 về thành phần hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Đã đề xuất bổ sung việc đánh giá điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định và thành phần hồ sơ điều chỉnh quy hoạch không yêu cầu chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tham gia góp ý nội dung dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm có cơ sở để Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn thiện và tổ chức trình UBND tỉnh ban hành (đính kèm dự thảo Quyết định).

Nội dung tham gia góp ý xin gửi đến Sở Xây dựng bằng văn bản trước ngày 27 tháng 8 năm 2023. Quá thời gian nêu trên, trường hợp cơ quan được lấy ý kiến chưa có ý kiến trả lời bằng văn bản thì được xem là đã thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đăng tải nội dung dự thảo điều chỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Sở Xây dựng rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 50 khách