Tìm kiếm tin tức
Lấy ý kiến dự thảo quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư trên phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/10/2023

Ngày 23/6/2022, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 2274/BXD-QHKT về việc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch; Trong đó, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, ban hành quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, cũng như căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế, xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp quy định.

Nhằm tạo cơ sở nghiên cứu xây dựng, ban hành Quy định cụ thể về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại mục 4.2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư số 04:2021/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 03/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng; Ngày 06/6/2022 Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 2009/TTr-SXD về việc đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đề xuất ban hành quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp cũng như căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế, xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết trên phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế và đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 7509/UBND-QHXTngày 19/7/2022.

Để hoàn chỉnh dự thảo quy định trước khi tiến hành thủ tục thẩm định văn bản QPPL trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan đơn vị tham gia góp ý về nội dung dự thảo quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp cũng như căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế, nhằm xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết trên phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế. (đính kèm nội dung dự thảo)

Nội dung góp ý dự thảo đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 23/11/2023. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện đảm bảo yêu cầu về thời gian./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 54 khách