Tìm kiếm tin tức
Thông báo mời quan tâm các gói thầu tư vấn xác định lại giá trị m3 các dự án đã phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư
Ngày cập nhật 03/11/2023

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn xác định lại giá trị m3 các dự án đã phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;

Căn cứ Thông báo số 3285/TB-STC ngày 23 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài chính về việc thông báo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp thiết năm 2023 gửi Sở Xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27 tháng  02 năm 2023 về Kết luận của đồng chí Phan Quý Phương Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) đối với nhóm dự án đã có kết quả trúng thầu và cập nhật giá trị m3 theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông báo số 247/TB-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tại buổi họp nghe báo cáo kết quả xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) các dự án đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá lại giá trị m3 các dự án đã phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;

Hiện nay, Sở Xây dựng có kế hoạch triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) các Dự án sau:

- Gói thầu: Xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) dự án Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, Thừa Thiên Huế.

- Gói thầu: Xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) dự án Khu đô thị phía Đông đường Thuỷ Dương - Thuận An, thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương, Thừa Thiên Huế.

- Gói thầu: Xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) dự án Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A- Đô thị mới An Vân Dương, Thừa Thiên Huế;

- Gói thầu: Xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B- Đô thị mới An Vân Dương, Thừa Thiên Huế;

- Gói thầu: Xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) dự án Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, Thừa Thiên Huế

Các Đơn vị tư vấn quan tâm các gói thầu nêu trên, gửi hồ sơ về Sở Xây dựng theo danh mục sau:

- Đơn nhận thầu;

 - Hồ sơ năng lực gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ năng lực hoạt động của Công ty; kinh nghiệm thực hiện công tác tư vấn thẩm định giá

- Danh sách nhân sự chủ chốt để thực hiện, kèm theo chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực phụ trách và phù hợp với gói thầu.

- Bảng tiến độ thực hiện và dự toán đề xuất chi phí.

(Các hồ sơ chứng minh năng lực kèm theo phải bản gốc hoặc bản phô tô được công chứng hoặc chứng thực theo quy định)

Do tính cấp bách của công việc, đề nghị các Đơn vị tư vấn quan tâm gửi Hồ sơ về Văn phòng Sở Xây dựng, Tòa nhà 04 tầng, khu hành chính tập trung đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 06/11/2023 để Sở Xây dựng có cơ sở xem xét và tiến hành thủ tục mời thương thảo hoàn thiện hợp đồng các gói thầu nêu trên nếu phù hợp.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 92 khách