Tìm kiếm tin tức

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 04/01/2024

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

12/01/2024

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên –Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (Tòa nhà 4 tầng, Khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế)

09/02/2024

(Thứ sáu)

Đ/c Hoàng Tiến Minh - Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (Tòa nhà 4 tầng, Khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế)

15/03/2024

(Thứ sáu)

Đ/c Huỳnh Minh Khang - Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (Tòa nhà 4 tầng, Khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế)

12/04/2024

(Thứ sáu)

Đ/c Trương Nguyễn Thiện Nhân - Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (Tòa nhà 4 tầng, Khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế)

10/05/2024

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên –Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (Tòa nhà 4 tầng, Khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế)

16/06/2024

(Thứ sáu)

Đ/c Hoàng Tiến Minh - Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (Tòa nhà 4 tầng, Khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.110.092
Truy cập hiện tại 47 khách