Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024
Ngày cập nhật 02/07/2024

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 (sau đây gọi tắt là Hội nghị đối thoại) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

a) Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối thoại với thanh niên để tiếp nhận, ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên.

b) Thông qua Hội nghị đối thoại để cán bộ, đoàn viên thanh niên trực tiếp lắng nghe, lĩnh hội và nắm bắt được những nội dung quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị trong giai đoạn hiện nay; những chủ trương của tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng như phổ biến chương trình hành động để góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

c) Định hướng cho đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia thực hiện các chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI; phát huy giá trị đoàn viên, thanh niên trong sự phát triển của tỉnh nhà trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết 54); qua đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí con người xứ Huế - nguồn lực nội sinh quan trọng nhất để hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương.

2. Yêu cầu

- Nội dung đối thoại sát với thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở.

- Việc tổ chức Hội nghị đối thoại phải có hiệu quả, có ý nghĩa và đảm bảo thời gian theo Kế hoạch đề ra.

3. Thời gian dự kiến: Tháng 8/2024.

Sau khi công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thanh niên (thời gian cụ thể có thông báo và giấy mời sau).

4. Địa điểm dự kiến: Khách sạn Silk Path Grand Huế (Số 02 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.161.727
Truy cập hiện tại 165 khách