Tìm kiếm tin tức
Hệ thống QLCL theo ISO
Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng gồm các tài liệu sau:
Ngày 21 tháng 10 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành bổ sung Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành bổ sung Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn  quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng công bố bổ sung  Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Sở Xây dựng ban hành Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn  quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 799/QĐ-SXD về việc ban hành Điều chỉnh, bổ sung Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.728.671
Truy cập hiện tại 438 khách