Tìm kiếm tin tức

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ : Số 02 Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại : 0234.3822120 - 0234.3845268
Số fax : 0234.3820094
Email : sxd@thuathienhue.gov.vn

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.553
Truy cập hiện tại 300 khách