Tìm kiếm tin tức

Góp ý dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
1Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/07/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/08/2024
Xem góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chi tiết điểm c khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 về điều kiện đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/07/2024, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/07/2024
Xem góp ý
2Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chi tiết khoản 4 Điều 5 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 về các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/07/2024, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/07/2024
Xem góp ý
3Lấy ý kiến dự thảo quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp cũng như căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế, xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết trên phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/10/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/11/2023
Xem góp ý
4Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/07/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 27/08/2023
Xem góp ý
5Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/05/2023
Xem góp ý
6Lấy ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẽ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và TTBĐS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 2)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/01/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/01/2023
Xem góp ý
7Lấy ý kiến dự thảo đơn giá giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/11/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 14/11/2022
Xem góp ý
8Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu, có giá trị trên địa bàn thành phố Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/08/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/09/2022
Xem góp ý
9Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về Quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/07/2022
Xem góp ý
10Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/06/2022
Xem góp ý
11Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/01/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/02/2022
Xem góp ý
12Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/12/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/12/2021
Xem góp ý
13Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/12/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/12/2021
Xem góp ý
14Góp ý Quy định kiểm tra công tác nghiệm thu, bảo trì CTXD; đánh giá an toàn, quan trắc CTXD; xử lý công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết niên hạn sử dụng và sự cố CTXD trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 03/11/2021
Xem góp ý
15Lấy ý kiến dự thảo Quy định về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, BCKTKT, thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/10/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/10/2021
Xem góp ý
16Lấy ý kiến dự thảo Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/06/2021
Xem góp ý
17Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/05/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/06/2021
Xem góp ý
18Tham gia ý kiến dự thảo Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/09/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/10/2020
Xem góp ý
19Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/08/2020
Xem góp ý
20Lấy ý kiến về Dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/06/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/06/2020
Xem góp ý
Số dòng trên 1 trang 
Trang:[1]23

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.161.727
Truy cập hiện tại 330 khách