Tìm kiếm tin tức
Góp ý dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/08/2016
Xem góp ý
2Góp ý Dự thảo đơn giá nhân công xây dựng và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/08/2016
Xem góp ý
3Góp ý dự thảo các Thông tư quy định về phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/09/2016
Xem góp ý
4V/v: góp ý Bộ đơn giá xây dựng phần Bưu chính viễn thông và phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/12/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 27/12/2016
Xem góp ý
5Lấy ý kiến dự thảo Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/12/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/01/2017
Xem góp ý
6Lấy ý dự thảo Quy định Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/02/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/03/2017
Xem góp ý
7Góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn và phế liệu trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/04/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/04/2017
Xem góp ý
8Lấy ý kiến Dự thảo Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/06/2017
Xem góp ý
9Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Quy hoạch phát triển xi măng Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/09/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 29/09/2017
Xem góp ý
10Lấy ý kiến Dự thảo Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/10/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/10/2017
Xem góp ý
11Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/01/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/01/2018
Xem góp ý
12Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/09/2018
Xem góp ý
13Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/09/2018
Xem góp ý
14Lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/09/2018
Xem góp ý
15Lấy ý kiến Dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 2)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/02/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/02/2019
Xem góp ý
16Lấy ý Dự thảo đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/04/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/04/2019
Xem góp ý
17Lấy ý Dự thảo đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/04/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/05/2019
Xem góp ý
18Góp ý dự thảo Quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/05/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/05/2019
Xem góp ý
19Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/06/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/06/2019
Xem góp ý
20Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 12/07/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/07/2019
Xem góp ý
Số dòng trên 1 trang 
Trang:[1]23

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 90 khách