Tìm kiếm tin tức
Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội chung cư Aranya từ đợt 37 đến đợt 45 (rà soát, cập nhật, bổ sung)
Ngày cập nhật 09/09/2019

Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 37 đến đợt 45 là 27 trường hợp.

Tổng số hồ sơ đã ký hợp đồng từ đợt 37 đến đợt 45 là 26 trường hợp.

(Chi tiết cụ thể danh sách đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.741
Truy cập hiện tại 319 khách