Tìm kiếm tin tức
Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội chung cư Xuân Phú từ đợt 17 đến đợt 23 (giai đoạn 2)
Ngày cập nhật 07/10/2019

Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 17 đến đợt 23 là 46 trường hợp.

Tổng số hồ sơ đã ký hợp đồng từ đợt 17 đến đợt 23 là 37 trường hợp.

(Chi tiết cụ thể danh sách đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.505
Truy cập hiện tại 291 khách