Tìm kiếm tin tức
Về việc áp Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
Ngày cập nhật 11/05/2020

Ngày 06/4/2020, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2020/BXD (thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, mã số QCVN 06:2010).  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu và áp dụng theo đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.531
Truy cập hiện tại 294 khách