Tìm kiếm tin tức
Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 18/05/2020

Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Theo Quyết định, Sở Xây dựng có 42 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 03 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cụ thể:

- Lĩnh vực Hoạt động xây dựng có 19 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tyến mức độ 3 và 01 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4., tập trung vào các thủ tục hành chính cấp giấy phép xây dựng, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề và thẩm định.

- Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng có 04 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tập trung vào các thủ tục hành chính thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

- Lĩnh vực Phát triển đô thị có 04 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản có 03 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Lĩnh vực Nhà ở có 10 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 01 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4..

- Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng có 02 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 01 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4..

Quyết định 1150/QĐ-UBND này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2020./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.563
Truy cập hiện tại 301 khách