Tìm kiếm tin tức
Triển khai Mô hình thông tin công trình (BIM)
Ngày cập nhật 27/04/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3199/UBND-XD ngày 19/4/2021 về việc hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM), Văn bản số 3201/UBND-XD ngày 19/4/2021 về việc hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM); Theo đó, Ngày 02/4/2021, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số 347/QĐ-BXD Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tâng kỹ thuật đô thị và Quyết định số 348/QĐ-BXD  Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).

Sở Xây dựng phổ biến tài liệu đến các tổ chức, cá nhân và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn để biết, tham khảo, áp dụng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Mai Anh Thương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 125 khách