Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Ngày cập nhật 08/09/2021

Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng.

Thể lệ Cuộc thi, các câu hỏi và mẫu làm bài dự thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ truy cập: https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=118&tc=12334).

Cuộc thi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; là một cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, công chức, viên chức và người dân./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 352 khách