F:\F_Portal\sxd.hue.gov.vn\UploadFiles Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch phân khu (Tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương đối với khu đất có ký hiệu TM-DV5
Ngày cập nhật 29/08/2022

Ngày 23 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2029?QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch phân khu (Tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương đối với khu đất có ký hiệu TM-DV5.

Gồm những nội dung như sau (đính kèm bản vẽ điều chỉnh quy hoạch):

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch lộ giới 10,0m và khu đất ký hiệu LK5;

- Phía Nam giáp đường quy hoạch lộ giới 10,0m và khu đất ký hiệu LK6;

- Phía Đông giáp đường quy hoạch đường số 7 lộ giới 26,0m;

- Phía Tây giáp đường Phan Anh lộ giới 15,6m.

2. Quy mô khu đất: Khoảng 5.129m2.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của khu đất có ký hiệu TM-DV5 với diện tích 5.129m2 từ đất thương mại dịch vụ thành đất trường học có ký hiệu TH5.

b) Các yêu cầu về thông số quy hoạch kiến trúc:

- Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

- Chiều cao công trình: ≤ 3 tầng.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 10,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với đường quy hoạch số 7;

+ Lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với các đường còn lại.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.800.285
Truy cập hiện tại 1.059 khách