Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, Ứng dụng Công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử Sở Xây dựng
Ngày cập nhật 17/11/2023

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 4278/QĐ-SXD về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, Ứng dụng Công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử Sở Xây dựng.

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số do Ông Nguyễn Đại Viên - Giám đốc Sở là Trưởng Ban; các Phó Giám đốc là các Phó Trưởng ban và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc là uỷ viên của Ban Chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo xây dựng các chính sách, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT.

2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số giai đoạn 05 năm, hàng năm của Sở Xây dựng; đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành của ngành Xây dựng.

3. Chỉ đạo xây dựng các chính sách, nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc.

4. Chỉ đạo xây dựng, vận hành, quản lý và khai thác các cơ sở dữ liệu chuyên ngành  phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển ngành xây dựng.

5. Chỉ đạo thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4304/QĐ-SXD ngày 16/11/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Sở Xây dựng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 50 khách