Tìm kiếm tin tức
Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, Ứng dụng Công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử Sở Xây dựng
Ngày cập nhật 17/11/2023

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 4279/QĐ-SXD về việc Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, Ứng dụng Công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử Sở Xây dựng.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tham mưu cho Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, Ứng dụng Công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử Sở Xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) về các chủ trương, chiến lược phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT.

2. Tham mưu cho Ban chỉ đạo các phương án, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan.

3. Tham mưu cho Ban chỉ đạo để xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số hàng năm của Sở và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan từng đơn vị theo kế hoạch.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4305/QĐ-SXD ngày 16/11/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Sở Xây dựng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 86 khách