Tìm kiếm tin tức

Quyết định số 2105/QĐ-SXD ngày 14/6/2024 về Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài (Công ty TNHH Shanghai Conch Kawasaki Enginerring)
Ngày cập nhật 17/06/2024

Quyết định số 2105/QĐ-SXD ngày 14/6/2024 về Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài (Công ty TNHH Shanghai Conch Kawasaki Enginerring)

 Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Shanghai Conch Kawasaki Enginerring (sau đây gọi là Nhà thầu), pháp nhân thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có địa chỉ đăng ký tại Phòng 1001, số 6, Ngõ 599 Đường Yungu, Khu Gia Định, Thượng Hải, Trung Quốc là nhà thầu chính  thực hiện gói thầu EPC (Thiết kế, mua sắm, thi công)  hệ thống phát điện nhiệt dư tai Nhà máy xi măng Đồng Lâm thuộc dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm.

Điều 2.

1. Nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC (Thiết kế, mua sắm, thi công)  hệ thống phát điện nhiệt dư tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm thuộc dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm, tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hợp đồng với Chủ đầu tư; sử dụng Nhà thầu phụ Việt Nam như đã được xác định trong hồ sơ dự thầu thông qua hợp đồng thầu phụ như đã xác định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng, cụ thể:

- Công ty Cổ phần Nền móng Phúc Nguyên – PNF để thực hiện khảo sát địa chất ;

- Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong Đà Nẵng thực hiện thi công các hạng mục thuộc dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm;

- Công ty TNHH Phòng cháy và xây dựng Bắc Trung Nam thực hiện thiết kế và xây dựng Phòng cháy chữa cháy.

2. Nhà thầu thực hiện các nghĩa vụ như quy định tại Khoản 2 Điều 107 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Nhà thầu phải lập báo cáo định kỳ và khi hoàn thành hợp đồng, gửi về Sở Xây dựng về tình hình thực hiện hợp đồng đã ký kết theo quy định tại Khoản 2 Điều 107 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3.

1. Giấy phép này đồng thời có giá trị để Nhà thầu liên hệ với các cơ quan Nhà nước Việt Nam có liên quan thực hiện nội dung các điều khoản nêu trên theo quy định của pháp luật.

2. Giấy phép này chỉ có giá trị cho việc nhận thầu thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Giấy phép này được cấp cho Nhà thầu, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây  dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Chủ đầu tư./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.164.675
Truy cập hiện tại 58 khách