Tìm kiếm tin tức
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh đến hết ngày 31/12/2017 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp
Ngày cập nhật 12/10/2018

Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2017 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp có 171 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.

Đối với Lĩnh vực xây dựng có 16 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, cụ thể:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

 1.  

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2017

 1.  

 

Quyết định

3028/2003/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2003

Về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương mại tập trung đông người trên địa bàn thành phố Huế

 

11/11/2003

 

 1.  

Quyết định

714/2009/QĐ-UBND

Ngày 03/4/2009

Về việc quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

13/4/2009

 1.  

Quyết định

 

17/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010

Về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế

01/7/2010

 1.  

Quyết định

 

18/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010

Về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

01/7/2010

 1.  

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND

Ngày 03/7/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13/7/2013

 

 1.  

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/01/2014

Ban hành Quy định quản lý và phân công, phân cấp quản lý công trình Hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

03/02/2014

 

 1.  

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND

Ngày 12/9/2014

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

22/9/2014

 

 1.  

Quyết định

68/2015/QĐ-UBND Ngày 22/12/2015

Ban hành Quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2016

 1.  

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/4/2016

Về việc quy định giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

02/5/2016

 

 1.  

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/7/2016

Về việc Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2016

 1.  

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND

Ngày 23/3/2017

Ban hành Quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

04/4/2017

 1.  

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND

Ngày 06/7/2017

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/7/2017

 1.  

Quyết định

65/2017/QĐ-UBND

Ngày 15/8/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/8/2017

 1.  

Quyết định

76/2017/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2017

Về việc Quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/9/2017

 1.  

Quyết định

77/2017/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/9/2017

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 131 khách