Tìm kiếm tin tức
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đến hết ngày 31/10/2020
Ngày cập nhật 13/12/2020

Đối với lĩnh vực Xây dựng có 14 văn bản, gồm:

 
STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

 1.  

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2017

 1.  

 

Quyết định

3028/2003/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2003

Về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương mại tập trung đông người trên địa bàn thành phố Huế

 

11/11/2003

 

 1.  

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND

Ngày 27/01/2014

Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/02/2014

 

 1.  

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND

Ngày 12/9/2014

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

22/9/2014

 

 1.  

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2016

Về việc quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2016

 

 1.  

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND

Ngày 06/7/2017

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/7/2017

 1.  

Quyết định

65/2017/QĐ-UBND

Ngày 15/8/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/8/2017

 1.  

Quyết định

76/2017/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2017

Về việc Quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/9/2017

 1.  

Quyết định

77/2017/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/9/2017

 1.  

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND

Ngày 05/3/2018

Ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2018

 1.  

Quyết định

49/2019/QĐ-UBND

Ngày 30/08/2019

Ban hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/9/2019

 1.  

Quyết định

70/2019/QĐ-UBND

Ngày 01/11/2019

Ban hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/11/2019

 1.  

Quyết định

25/2020/QĐ-UBND

Ngày 11/5/2020

Ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/5/2020

 1.  

Quyết định

34/2020/QĐ-UBND

Ngày 28/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy ñịnh một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/6/2020

 

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 138 khách