Tìm kiếm tin tức
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
Ngày cập nhật 08/02/2021

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 95/QĐ-BXD công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

Danh sách có trong tập tin đính kèm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 123 khách