Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn quy cách, thành phần hồ sơ trình thẩm định
Ngày cập nhật 23/02/2021

Thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, thời gian qua Sở Xây dựng đã có nhiều hoạt động nhằm hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên thông qua các Hội nghị phổ biến pháp luật, ban hành các văn bản hướng dẫn các chủ thể tham gia xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình.

Tuy nhiên, qua công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình, Sở Xây dựng nhận thấy vẫn còn một số vấn đề có liên quan đến trách nhiệm quản lý của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng cần được quan tâm nghiên cứu, khắc phục để đảm bảo chất lượng và tiến độ công tác thẩm định, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán, thẩm tra phục vụ công tác thẩm định, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy cách, thành phần hồ sơ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung chi tiết tại văn bản số 4367/HD-SXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây dựng.

Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, tư vấn thiết kế, thẩm tra và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, sử dụng hướng dẫn này trong quá trình lập hồ sơ trình thẩm định các công trình trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra phục vụ công tác thẩm định.

Trường hợp Chính Phủ, Bộ Xây dựng ban hành các quy định, hướng dẫn có liên quan thì đề nghị các chủ đầu tư nghiên cứu, cập nhật theo hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Xây dựng để thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng sẽ có văn bản hướng dẫn bổ sung để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Mai Anh Thương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 127 khách