Tìm kiếm tin tức
V/v triển khai thực hiện Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành QCVN 16:2019/BXD có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/07/2020
Ngày cập nhật 18/03/2021

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành QCVN 16:2019/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/07/2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng.

Ngày 05/3/2021, Bộ Xây dựng có Công văn số 741/BXD-KHCN về thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD, đề nghị Sở Xây dựng các địa phương nghiên cứu, thực hiện; Để triển khai Công văn số 741/BXD-KHCN đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện phù hợp quy định của Thông tư số 19/2019/TT-BXD, Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các nội dung sau:

1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn kỹ thuật 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/ hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

2. Về cơ quan thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và trình tự thực hiện kiểm tra nhà nước (Xem chi tiết theo nội dung của Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021 của Bộ Xây dựng, có Văn bản chi tiết đính kèm).

Trên đây là nội dung triển khai, phổ biến thông tin liên quan đến việc tổ chức thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD và Công văn số 741/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng nêu trên để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, nghiên cứu và tổ chức thực hiện phù hợp quy định./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hữu Khiêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 122 khách