Tìm kiếm tin tức
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
Ngày cập nhật 14/06/2021

Ngày 07/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 889/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Quyết định bàn hành kèm danh mục:

- 16 văn bản quy pham pháp luật do Quốc hội ban hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới;

- 12 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới;

- 04 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 150 khách