Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
626 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
95/QÐ-UBND29/01/202129/01/2021xCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Xây dựng năm 2020
3401/QÐ-UBND31/12/202031/12/2020xCông bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
154/2020/NÐ-CP31/12/202001/01/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
65/2020/QÐ-UBND21/12/202001/01/2021xBan hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
50/2020/QÐ-UBND09/10/202020/10/2020xBan hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
02/2020/TT-BXD20/07/202005/09/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
25/2020/QÐ-UBND11/05/202022/05/2020xQuy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1074/QÐ-SXD13/04/202013/04/2020xChỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 01, 02, 3; Quý I/2020
947/QÐ-UBND11/04/202011/04/2020xVề việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
01/2020/TT-BXD06/04/202001/07/2020xBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
590/QÐ-SXD06/03/202006/03/2020xChỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 10, 11, 12; Quý IV/2019 và năm 2019
3165/QÐ-UBND07/12/201907/12/2019xphê duyệt bổ sung dự án phát triển nhà ở xã hội vào danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3112/QÐ-UBND04/12/201904/12/2019xCông bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
07/2019/TT-BXD07/11/201901/01/2020xSửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
70/2019/QÐ-UBND01/11/201915/11/2019xBan hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
06/2019/TT-BXD31/10/201901/01/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
2409/QÐ-UBND30/09/201930/09/2019xCông bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
49/2019/QÐ-UBND30/08/201910/09/2019xBan hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2118/QÐ-SXD26/08/201926/08/2019xCông bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6; Quý II/2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2019/TT-BXD16/08/201901/10/2019xThông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.581.404
Truy cập hiện tại 341 khách