Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
699 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
17/2022/QÐ-UBND25/03/202205/04/2022xBãi bỏ toàn bộ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
630/QÐ-UBND11/03/202211/03/2022xBãi bỏ toàn bộ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
20/2022/NÐ-CP10/03/202201/07/2022xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
97/QÐ-BXD09/03/202209/03/2022xCông bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia nam 2021
12/2022/QÐ-UBND26/02/202210/03/2022xSửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2022/QÐ-UBND17/02/202227/02/2022xQuy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu, giải quyết sự cố và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16/2022/NÐ-CP28/01/202228/01/2022xQuy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
379/QÐ-SXD28/01/202228/01/2022xCông bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Quý I, II, III, IV/2021 và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
02/2022/NÐ-CP06/01/202201/03/2022xQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
3550/QÐ-UBND31/12/202101/01/2022xVề việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14/2021/TT-BTP30/12/202111/02/2022xQuy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
134/2021/NÐ-CP30/12/202115/02/2022xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
118/2021/NÐ-CP23/12/202101/01/2022xQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
17/2021/TT-BXD22/12/202105/02/2022xQuy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựngThay thế Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014
76/2021/QÐ-UBND21/12/202101/01/2022xBãi bỏ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế
16/2021/TT-BXD20/12/202120/06/2022xBan hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
73/2021/QÐ-UBND26/11/202106/12/2021xBan hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
09/2021/TT-BKHCN01/11/202101/01/2022xThông tư sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ
2616/QÐ-UBND15/10/202115/10/2021xVề việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2607/QÐ-UBND15/10/202115/10/2021xCông bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.728.671
Truy cập hiện tại 279 khách