Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
643 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
26/2021/QÐ-UBND13/04/202126/04/2021xQuy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
49/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
50/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
51/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xVề quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
35/2021/NÐ-CP29/03/202129/03/2021xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
29/2021/NÐ-CP26/03/202129/03/2021xQuy định về trịnh tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
30/2021/NÐ-CP26/03/202126/03/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
31/2021/NÐ-CP26/03/202126/03/2021xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
28/2021/NÐ-CP26/03/202126/03/2021xQuy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
15/2021/NÐ-CP03/03/202103/03/2021xQuy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
09/2021/NÐ-CP09/02/202109/02/2021xVề quản lý vật liệu xây dựng
10/2021/NÐ-CP09/02/202109/02/2021xVề quản lý chi phí đầu tư xây dựng
95/QÐ-UBND29/01/202129/01/2021xCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ Xây dựng năm 2020
06/2021/NÐ-CP26/01/202126/01/2021xQuy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
3401/QÐ-UBND31/12/202031/12/2020xCông bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
154/2020/NÐ-CP31/12/202001/01/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
65/2020/QÐ-UBND21/12/202001/01/2021xBan hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
130/2020/NÐ-CP30/10/202020/12/2020xVề kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
50/2020/QÐ-UBND09/10/202020/10/2020xBan hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
02/2020/TT-BXD20/07/202005/09/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.611.509
Truy cập hiện tại 186 khách