Tìm kiếm tin tức

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
756 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
59/2024/NÐ-CP25/05/202401/06/2024xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
02/2024/TT-BXD20/05/202415/07/2024xHướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
56/2024/NÐ-CP18/05/202402/07/2024xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
07/2024/NQ-HÐND14/05/202424/05/2024xQuy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
995/QÐ-UBND12/04/202412/04/2024xCông bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19/2024/QÐ-UBND12/04/202422/04/2024xBan hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
761/QÐ-UBND27/03/202427/03/2024xBan hành “Quy trình bảo trì mẫu đối với các công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11/2024/QÐ-UBND11/03/202421/03/2024xQuy định phân cấp công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
342/BXD-PC23/01/202423/01/2024xV/v triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023
03/2024/QÐ-UBND18/01/202429/01/2024xBan hành Quy định phân cấp và ủy quyền công tác quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
66/2023/QÐ-UBND20/12/202329/12/2023xSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
29/2023/QH1528/11/202301/01/2025xLuật kinh doanh bất động sản
27/2023/QH1527/11/202301/01/2025xLuật nhà ở
06/2023/TT-BXD08/09/202310/11/2023xHướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị
44/2023/QÐ-UBND10/08/202321/08/2023xQuy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
43/2023/QÐ-UBND08/08/202317/08/2023xBãi bỏ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng mua, thu?, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
42/2023/QÐ-UBND08/08/202317/08/2023xBan hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
05/2023/TT-BXD01/08/202320/09/2023xQuy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
56/2023/NÐ-CP24/07/202315/08/2023xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối vói một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
32/2023/QÐ-UBND13/07/202324/07/2023xBan hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.161.727
Truy cập hiện tại 263 khách