Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
669 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
2254/QÐ-UBND13/09/202113/09/2021xQuyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng (bao gồm thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh)
53/2021/QÐ-UBND10/09/202120/09/2021xBãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
14/2021/TT-BXD08/09/202101/11/2021xHướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựngThay thế Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017
13/2021/TT-BXD31/08/202115/10/2021xHướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
2164/QÐ-UBND31/08/202115/10/2021xBãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ
12/2021/TT-BXD31/08/202115/10/2021xBan hành định mức xây dựng
14/2021/TT-BTNMT31/08/202115/10/2021xQuy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
11/2021/TT-BXD31/08/202115/08/2021xThông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
10/2021/TT-BXD25/08/202115/10/2021xHướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
09/2021/TT-BXD16/08/202101/10/2021xHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở
08/2021/TT-BXD02/08/202117/09/2021xHướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
69/2021/NÐ-CP15/07/202101/09/2021xVề cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
07/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xSửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
06/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xQuy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
05/2021/TT-BXD30/06/202115/08/2021xBãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
03/VBHN-BXD24/06/202124/06/2021xVăn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 24/06/2021 của Bộ Xây dựng: Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
60/2021/NÐ-CP21/06/202115/08/2021xQuy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
44/2021/TT-BTC18/06/202105/08/2021xQuy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt
35/2021/QÐ-UBND04/06/202115/06/2021xQuy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
33/2021/QÐ-UBND25/05/202104/06/2021xBãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 409 khách