Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
652 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
60/2021/NÐ-CP21/06/202115/08/2021xQuy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
35/2021/QÐ-UBND04/06/202115/06/2021xQuy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
33/2021/QÐ-UBND25/05/202104/06/2021xBãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
54/2021/NÐ-CP21/05/202121/05/2021xQuy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trườngBãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
01/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựngThay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
02/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trìnhThay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
03/2021/TT-BXD19/05/202105/07/2021xBan hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cưThay thế Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
02/VBHN-BXD17/05/202117/05/2021xVăn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/05/2021 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
01/VBHN-BXD14/05/202114/05/2021xVăn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 14/05/2021 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
26/2021/QÐ-UBND13/04/202126/04/2021xQuy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
50/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
51/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xVề quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
49/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
35/2021/NÐ-CP29/03/202129/03/2021xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
29/2021/NÐ-CP26/03/202129/03/2021xQuy định về trịnh tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
30/2021/NÐ-CP26/03/202126/03/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
31/2021/NÐ-CP26/03/202126/03/2021xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
28/2021/NÐ-CP26/03/202126/03/2021xQuy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
15/2021/NÐ-CP03/03/202103/03/2021xQuy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
09/2021/NÐ-CP09/02/202109/02/2021xVề quản lý vật liệu xây dựng
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 56 khách