Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bổ sung Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 11/07/2016

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

1. Vị trí: tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

2. Các chỉ tiêu:

- Diện tích: 204.915,3m2.

- Có tọa độ các điểm khép góc: M1 (X:1832306.06, Y: 545208.45); M2 (1832286.00, Y: 545465.00), M3 (1832297.54, Y: 545566.45); M4 (1832183.00, 545589.00); M5(1831799.00, 545254.00); M6(1831570.44, 545108.93); M7(1831607.02, 544935.56); M8(1832040.13, 545145.39) theo bản đồ vị trí đính kèm Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 59 khách