Liên kết

 

Thông tin danh sách nhà đầu tư đáp ứng kết quả sơ tuyển dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế (Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất)
Ngày cập nhật 15/06/2017

Thực hiện Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày  14 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế. Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) xin trân trọng thông báo danh sách nhà đầu tư đáp ứng kết quả sơ tuyển dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

1. Bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tên gói thầu: Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế.

3. Tên dự án: Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế.

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày  14 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư Đào Tấn, phường Trường An, thành phố Huế.

5. Danh sách ngắn:

Stt

Tên nhà đầu tư

Địa chỉ nhà đầu tư

Điện thoại/fax

Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động

1

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Lô 09 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố  Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

+84.0234.3821510 Fax: +84.0234.3825152

Việt Nam

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo./.

Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 35 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông