Tìm kiếm tin tức
Danh sách các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP từ đầu năm 2013 đến nay
Ngày cập nhật 30/10/2013

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Từ đầu năm 2013 đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành các quyết định xử phạt sau đây thuộc quy định được đăg trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, bao gồm:

TT Quyết định Đối tượng bị xử phạt Hành vi vi phạm Số tiền (VNĐ)
1 2 3 4 5
1 Số 61/QĐ-XPHC
ngày 07/05/2013
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Huy
Địa chỉ: số 66 Trần Nguyên Hãn, thành phố Huế
Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề phù hợp đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế 30.000.000
2 Số 84/QĐ-XPHC
ngày 15/07/2013
Công ty TNHH Hoàng Mơ
Địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông
Nhà thầu bố trí người không đúng với hồ sơ đề xuất 30.000.000
3 Số 87/QĐ-XPHC
ngày 29/07/2013
Công ty TNHH Phương Minh
Địa chỉ: 16 Thống Nhất, Tứ hạ, thị xã Hương Trà
Nhà thấy bố trí người không đúng với hồ sơ đề xuất 20.000.000
4 Số 121/QĐ-XPHC
ngày 23/09/2013
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Huy
Địa chỉ: số 66 Trần Nguyên Hãn, thành phố Huế
Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề đảm nhận chức danh giám sát thi công xây dựng công trình 30.000.000

Thanh Tra sở Xây dựng

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.581.404
Truy cập hiện tại 347 khách