Tìm kiếm tin tức
Quyết định số 2767/QĐ-SXD ngày 29/7/2022 về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3; Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/08/2022

Quyết định số 2767/QĐ-SXD ngày 29/7/2022 về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3; Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định  số 2767/QĐ-SXD ngày 29/7/2022 về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3; Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố Tập Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3; Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức và các cá nhân làm cơ sở xác định, điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 98 khách