Liên kết

 

Quản lý chất lượng
Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3024/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 08 tổ chức.
Sở Xây dựng nhận được Văn  bản số 3065/BXD-HĐXD ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thủ tục gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, nội dung cụ thể như sau:
Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2668/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 10 tổ chức.
Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2518/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 10 tổ chức.
Ngày 14 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về quy chế Phối hợp quản lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2390/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 12 tổ chức.
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2135/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 10 tổ chức
Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1919/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 06 tổ chức.
Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1739/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 65 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông