Liên kết

 

Quản lý chất lượng
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2135/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 10 tổ chức
Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1919/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 06 tổ chức.
Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1739/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Ngày 10 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1629/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 04 tổ chức.
Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1251/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 09 tổ chức.
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 05 tổ chức.
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1029/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực cho 07 tổ chức.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 32 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông