Liên kết

 

Công bố thông tin về năng lực tham gia hoạt động xây dựng công trình
Ngày cập nhật 21/01/2015
CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ
TT Tên tổ chức Cán bộ có trình độ chuyên ngành kỹ thuật Chứng chỉ hành nghề Công bố năng lực của tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng
Tổng số KTS, Kỹ sư CĐẵng; TCấp Số lượng Loại chứng chỉ
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Công ty cổ phần tư vấn TECDI
Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Phong Sắc, thành phố Huế.
7 5 (2 KSGT; 1 KSXDDD; 1 KSCN CTNT, 1 CN KTế) 2 (1 CĐXD, 1 TCGT) 6 1 KS; 3 GS; 2 Đgiá XD - Thiết kế công trình giao thông cấp IV (Cầu, đường bộ);
- Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ);
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp IV (Cầu, đường bộ).
2 Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Số 10 Phan Bội Châu, thành phố Huế.
26 26 (23 KSGT; 2 KSXD; 1 CN Địa chất) - 32 5 KS; 23 GS; 4 Đgiá XD Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ): cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV.
3 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Số 15A Nguyễn Huệ, thành phố Huế.
43 40 (24 KSGT; 1 KSXDDD; 1 KS TL; 1 KS điện; 1 KS cấp thoát nước; 11 CN địa chất; 1 CN địa lý) 3 (1CĐ GT; 1TC Trắc địa, 1 nhân viên TN) 47 30 KS; 12 GS; 5 Đgiá XD - Lập dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C loại công trình giao thông (Cầu đường bộ);
- Lập dự án nhóm B, C loại công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ);
- Khảo sát xây dựng công trình giao thông cấp II, cấp III và cấp IV (Cầu đường bộ);
- Khảo sát xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, cấp III và cấp IV (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ);
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV (Cầu đường bộ);
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, cấp III và cấp IV (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ);
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp II, III và IV (Cầu đường bộ);
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Thực hiện 8 phép thử (bao gồm 69 chỉ tiêu thí nghiệm) tại Phòng thí nghiệm Địa chất công trình và Vật liệu xây dựng mang mã hiệu LAS-XD 135 được Bộ Giao thông Vận tải công nhận tại Quyết định số 472/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2009 và Quyết định số 1877/QĐ-BGTVT ngày 02/7/2010
4 Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu xây lắp KK
Địa chỉ: Số 37 Tịnh Tâm, thành phố Huế.
27 27 (14 KS XDDD; 1 KTS; 1 KS điện; 1 KS CTNước; 1 KS CNMT; 4 KSGT; 3 KSTL; 2 KS KTXD & QLDA; )   24 1 KTS; 1 KS; 19 GS; 3 Đgiá XD - Tư vấn quản lý dự án công trình dân dụng nhóm B, C;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng cấp II, III và IV;
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (Cầu đượng bộ) cấp III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp III./.
5 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Khu Quy hoạch Vỹ Dạ 7, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.
17 17 (12 KSXDDD; 1 KTS; 1 CN Sư phạm KT; 1 KS CN&CTNN; 2 KS địa chất) - 30 12 KS; 9 GS; 9 Đgiá XD - Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng cấp II, cấp III và cấp IV;
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, cấp III và cấp IV (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ);
6 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khải An
Địa chỉ: B106, Tầng 1 Chung cư Vicoland, Khu QH An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế.
24 23 (11 KS XDDD&CN; 3 KTS; 1 KS điện; 1 KS CTNước; 1 KSGT; 1 KSTL; 1 KS Nhiệt; 1 KS Điện; 1 KS Điện tử; 2 KS KTXD & QLDA;) 1 (1 CĐXD) 34 3 KTS; 8 KS; 20 GS; 3 Đgiá XD - Lập dự án công trình dân dụng nhóm B, C;
- Tư vấn Quản lý dự án công trình dân dụng nhóm B, C:
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng cấp II, cấp III và cấp IV;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình công nghiệp cấp IV;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ);
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp II, III và IV;
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp IV (Cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật cấp IV (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ).
7 Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế
Địa chỉ: Số 24 Tố Hữu, thành phố Huế
31 28 (15 KSXD DD&CN; 3 KS TL-TĐ; 1 KS TL; 3 KSGT; 2 KS Điện KT; 2 KTS; 2 KS Kinh tế XD; 1 KS Hạ tầng (Cấp thoát nước); 2 CN Địa chất) - 32 1 KTS; 5 KS; 24 GS; 2 Đgiá XD - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng cấp đặc biệt;
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ) cấp II;
- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) cấp III;
- Tư vấn quản lý dự án dân dụng nhóm B;
- Tư vấn quản lý dự án giao thông (Cầu, đường bộ) nhóm B;
- Tư vấn quản lý dự án thủy lợi nhóm B;
- Tư vấn quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) nhóm B;
8 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Lô 45, Khu QH Vỹ Dạ 7, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
43 43 (1 Ths Kỹ thuật; 9 KSXDDD; 1 Ths Kiến trúc; 11 KTS; 6 KSGT; 2 KS TL; 2 KS điện; 1 KS cấp thoát nước; 1 CN địa chất; 1 KS Cơ khí CT; 2 CN địa lý; 1 CN Mỹ thuật CN; 5 CN KTế) - 47 13 KTS; 17 KS; 12 GS; 5 Đgiá XD - Lập dự án dân dụng nhóm A;
- Lập dự án công nghiệp nhóm B;
- Lập dự án hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) nhóm B;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng cấp I;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình công nghiệp cấp II;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) cấp II;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (Cầu, đường bộ) cấp III;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi cấp III;
- Khảo sát xây dựng công trình dân dụng cấp II;
- Khảo sát xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) cấp II;
- Khảo sát xây dựng công trình công nghiệp cấp III;
- Khảo sát xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ) cấp III;
- Khảo sát xây dựng công trình thủy lợi cấp III;
- Giám sát thi công xây dựng dân dụng cấp III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ) cấp III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) cấp III;
9 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Số 28 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
67 64 (4 Thsĩ KTS; 12 KTS; 3 Thsĩ KT; 27 KSXDDD; 2 Thsĩ ĐC; 3 CN địa chất; 1 KS TL; 3 KSGT; 1 KS điện; 1 KS Nhiệt điện; 1 KS cấp thoát nước; 3 KS KT&QLDA; 1 KS Vật liệu; 1 CN Hóa; 1 KS CN Môi trường;) 3 (2CĐ DD&CN; 1 TCXD) 66 12 KTS; 20 KS; 33 GS; 1 Đgiá XD - Lập dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C loại công trình dân dụng và công nghiệp;
- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật loại công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ; Lò xử lý rác thải);
- Lập dự án nhóm B, C loại công trình giao thông (Cầu, đường bộ);
- Tư vấn quản lý dự án dân dụng quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;
- Tư vấn quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình công nghiệp;
- Tư vấn quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ);
- Tư vấn quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ);
- Tư vấn lập đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông cấp II, cấp III và cấp IV (Cầu, đường bộ);
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ; Lò xử lý rác thải);
- Khảo sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV;
- Khảo sát xây dựng công trình giao thông cấp II, cấp III và cấp IV (Cầu, đường bộ);
- Khảo sát xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ);
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV;
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp III (Cầu, đường bộ);
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ);
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Thực hiện 14 phép thử (bao gồm 98 chỉ tiêu thí nghiệm) tại Phòng Kiểm định và thí nghiệm xây dựng - Trung tâm tư vấn kiểm định và quản lý dự án công trình Thừa Thiên Huế, mã số LAS-XD 14 được Bộ Xây dựng công nhận tại Quyết định số 487/QĐ-BXD ngày 27/10/2011./."
10 Công ty cổ phần Kiến trúc BHA
Địa chỉ: Số 25 Trần Cao Vân, thành phố Huế
17 16 (2 Ths KTS; 9 KTS; 3 KS XDDD&CN; 1 KS điện; 1 KS CTNước ) 1 (1 CĐ CN KTCT) 11 7 KTS; 3 KS; 1 Đgiá XD - Lập dự án công trình dân dụng nhóm B, C;
- Thiết kế công trình dân dụng cấp II, cấp III và cấp IV./.
11 Công ty TNHH MTV Tư vấn - Thiết kế - Thi công Phong Cách Việt
Địa chỉ: Số 56 Đào Tấn, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế
15 15 (9 KSXD DD&CN; 3 KTS; 1 KS Điện; 2 KSGT)   18 1 KTS; 2 KS; 12 GS; 3 Đgiá XD - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng cấp II, III và IV./.
12 Công ty cổ phần tư vấn Quản lý dự án ACMEC
Địa chỉ: Số 30 Hùng Vương, thành phố Huế
25 24 (9 KSXDDD; 1 Ths KTS; 5 KTS; 2 KSGT; 1 KS TL; 1 KS điện; 1 KS CNMT; 2 KS KT&QLDA; 2 CNKT) 1 (1 CĐ KT) 30 4 KTS; 9 KS; 14 GS; 3 Đgiá XD - Lập dự án dân dụng quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;
- Quản lý dự án dân dụng nhóm B, C;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng cấp II, cấp III và cấp IV;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng cấp II, III và IV;
13 Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu xây lắp KK (bổ sung)
Địa chỉ: Số 37 Tịnh Tâm, thành phố Huế.
34 27 (15 KS XDDD; 2 KTS; 3 KS điện; 2 KS CTNước; 2 KS CNMT; 4 KSGT; 4 KSTL; 2 KS KTXD & QLDA;)   32 2 KTS; 6 KS; 21 GS; 3 Đgiá XD Các lĩnh vực tư vấn tham gia hoạt động (bổ sung):
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng cấp III;
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) cấp III;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng cấp II, cấp III và cấp IV;
- Thi công xây dựng công trình giao thông cấp IV;
- Thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp IV;
14 Công ty CP Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Green House
Địa chỉ: Số 79 Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.
8 8(4 KS XD; 1 KTS; 1 KS điện; 1 KS CTNước; 1 KS C khí)       Thi công xây dựng công trình dân dụng cấp II, cấp III và cấp IV;
15 Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Lô I25, I26, I27 Khu Quy hoạch Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
37 35 (12 KSXD DD&CN; 1 KTS; 8 KSGT; 1 KS Điện KT; 3 KS Kinh tế XD; 1 KS Cơ khí; 8 CN Kinh tế; 1 CN tin học) 2 (1 CĐ GT; 1 TC XD) 35 1 KTS; 4 KS; 20 GS; 10 Định giá XD - Tư vấn quản lý dự án dân dụng quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;
- Tư vấn quản lý dự án giao thông (Cầu, đường bộ) quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;
- Tư vấn quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV;
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ) cấp II, III và IV;
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) cấp II, III và IV;
16 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng SDC
Địa chỉ: Số 15A Tố Hữu, thành phố Huế
13 10 (6 CNĐC; 4 CN ĐCCT&ĐCTV) 3 (1 CĐ GTVT, 2 TCXD) 2 2 KS - Khảo sát xây dựng công trình dân dụng cấp II, cấp III và cấp IV;
- Khảo sát xây dựng công trình giao thông cấp II, cấp III và cấp IV (Cầu, đường bộ);
- Khảo sát xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, cấp III và cấp IV (San nền, vĩa hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ);
- Khảo sát xây dựng công trình thủy lợi cấp III và cấp IV ;
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Thực hiện 20 phép thử (bao gồm 178 chỉ tiêu thí nghiệm) tại Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và kiểm định công trình mã hiệu LAS-XD 825 được Bộ Xây dựng công nhận tại Quyết định số 711/QĐ-BXD ngày 22/12/2015./.
17 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Khu Quy hoạch Vỹ Dạ 7, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.
25 25(12 KSXDDD; 1 KTS; 1 CN Sư phạm KT; 1 KS CN&CTNN; 1 KS VLXD; 1 KS KTXD&QLDA; 3 KS địa chất; 1 CNKT; 1 CN HH; 3 CN Kinh tế) - 32 1 KTS, 11 KS, 11 GS, 9 Đgiá XD - Tư vấn quản lý dự án dân dụng nhóm B, C;
- Tư vấn quản lý dự án công nghiệp nhóm B, C;
- Tư vấn quản lý dự án giao thông (Cầu, đường bộ) nhóm B, C;
- Tư vấn quản lý dư án hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) nhóm C;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng cấp II, III và IV;
- Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp cấp IV;
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (Cầu, đường bộ) cấp IV;
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước nội bộ) cấp III và IV;
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Thực hiện 9 phép thử (bao gồm 55 chỉ tiêu thí nghiệm) tại Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thừa Thiên Huế, mã hiệu LAS-XD 876 được Bộ Xây dựng công nhận tại Quyết định số 12/QĐ-BXD ngày 12/01/2010 và Quyết định số 608/QĐ-BXD ngày 09/11/2015./.
18 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 81
Địa chỉ: 06 Đặng Huy Trứ, thành phố Huế.
10 9 (8 KS Điện; 1 CN Kế toán) 1 (1 TC KT) 14 5 KS; 6 GS; 3 Đgiá XD - Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 35KV (công trình cấp IV);
- Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 35KV (công trình cấp IV);
19

Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 76 Hai Bà Trưng, thành phố Huế

24 23 (16 KSDD&CN; 01 KS TL; 06 CN K.Tế) 01 (01 TC) 15 15 GS; 02 KSĐG;04 TK - Tư vấn quản lý dự án dân dụng nhóm B, C;
- Tư vấn quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước) dự án nhóm B, C;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng cấp II, III và IV;  
- Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điện chiếu sáng, cấp thoát nước) cấp II, III và IV;
20 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kỹ Việt Huế; ĐC: Tầng 6, tòa nhà 78 đường Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế 22 22 (03:KTS; 05:KSDD&CN; 03: KS TL; 02 KSCĐ; 09 KS chuyên nghành khác) - 14 02GS; 02KSĐG; 11TK
21 Công ty cổ phần Kiến trúc và Hạ tầng Konsept; ĐC: Lô C17, đường số 02, khu đô thị An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế 14 14 (06 :KTS; 03:KSDD&CN; 01 KSĐT; 01 KSĐ; 01 KSKT; 02 CĐ) 2 4 01 KSĐG; 03TK - Lập dự án công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)  nhóm B, C.
- Thiết kế công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)  cấp II, cấp III và cấp IV; 
               

 

CÁC CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ
TT Tên cá nhân Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi Chú
1 2 3 4 5 6
1          

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 395 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông