Liên kết

 

Quản lý kiến trúc, quy hoạch
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê  duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 11 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) – Đô thị mới An Vân Dương tại khu đất có ký hiệu XH1.
Ngày 06 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu C  (tỷ lệ 1/2000) – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Nhiệm vụ thiết kế đô thị các trục đường Lê Lợi, Hùng Vương và Nguyễn Huệ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 2133/QĐ-UBND, Quyết định số 2134/QĐ-UBND và Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 26/9/2018; Sở Xây dựng đã phối hợp đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án thiết kế đô thị các trục đường.
Sáng 4/1/2019, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.
Công bố thông tin quy hoạch một số vị trí kêu gọi đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội tại thị xã Hương Thủy và phường Hương Sơ theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 13 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh.
Ngày 27 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 25 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chuẩn cấu trúc, thông tin cơ sở dữ liệu GIS Quy hoạch.
Ngày 07 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Sịa,  huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 58 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông