Liên kết

 

Quản lý kiến trúc, quy hoạch
Ngày 07 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Quảng Vinh, huyện Quảng Điền,  tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các lô đất có ký hiệu B-1 và B-2.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND phê duyệt điều  chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Xuân, thành phố Huế.
Ngày 17 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với có ký hiệu khu đất CN-5.
Ngày 26 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1546/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch phân khu  (tỷ lệ 1/2000) Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế  đối với các khu đất có ký hiệu OTT10, OTT29.
Ngày 26 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Thuận An,  huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Ngày 28 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân golf Huế.
Ngày 28 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân golf Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 416 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông