Liên kết

 

Quản lý kiến trúc, quy hoạch
Ngày 07 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV – đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 07 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV – đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu đất có ký hiệu DT1
Ngày 21 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 513/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 22 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các khu đất có ký hiệu CX1, CX2, OTM5, OTM6 và khu vực nút giao vòng xuyến tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu.
(Xây dựng) - Năm 2011, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt Quy hoạch cấp nước trên toàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 không phân biệt đô thị, hay nông thôn. Đến nay, hệ thống cấp nước cho đô thị đạt gần 100% dân số, riêng nông thôn đạt trên 73%, chỉ còn lại một số vùng khó khăn ở huyện miền núi A Lưới, Nam Đông. Dự kiến đến năm 2020 sẽ cấp nước an toàn và bền vững cho trên 93 % dân số trên toàn tỉnh.
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  trục đường Hai Bà Trưng nối dài, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 09 tháng 9 nằm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ,  thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.534.661
Truy cập hiện tại 11 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông