Liên kết

 

Quản lý nhà và TT BĐS
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 248/CV-THC ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần Toyota Huế (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh mua bán nhà ở hình thành trong tương lai của công trình: Tổ hợp Thương mại, Shophouse, Chung cư thương mại tại lô C, Khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, thành phố Huế (502 căn hộ và 23 căn Shophouse); thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 20.68107/TTPVHCC-GTN ngày 26/8/2020 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án Nhà ở xã hội – Chung cư Aranya tại lô đất CHC1, Khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã hội-Chung cư Aranya; qua xem xét hồ sơ và căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Sở Xây dựng trả lời như sau:
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An” (119 căn); thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 20.29970/TTPVHCC-GTN ngày 04/5/2020 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.534.661
Truy cập hiện tại 13 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông