Liên kết

 

Quay lại12345Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 30/12/2020

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

07/01/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên –Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

11/02/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Phước Bửu Hùng – Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

11/3/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Hoàng Tiến Minh – Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

08/4/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

06/5/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên – Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

10/6/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Phước Bửu Hùng – Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

 

Tập tin đính kèm:
Đặng Đủ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 341 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông