Liên kết

 

Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Ngày 24 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực từ năm 2016.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành theo thẩm quyến 12 Thông tư và đã thực hiện việc đăng tải toàn bộ văn bản trên website của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.moc.gov.vn/en/home

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa vàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016, Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị định và các Thông tư liên quan đến việc hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 và Luật Nhà ở 2014, bao gồm:
Ngày 11 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý Bãi tắm biển, sông hồ  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 10/7/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2014/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 392 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông