Liên kết

 

Thông tin tuyên truyền
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 15 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1188/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu bó vỉa, vỉa hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 16 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về việc sửa  đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 23 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực  Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của  Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 23 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1757/UBND-CCHC ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai một số nhiệm vụ để nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 209, Giám đốc Sở yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
(Xây dựng) - Ngày 21/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) Phạm Công Tạc đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” nhằm báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Cùng dự, có đại diện các đơn vị tham gia thực hiện dự án.
Sáng 5/1/2019, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Kết quả, đối với các đơn vị khối sở, ngành, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là: Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; đối với các địa phương, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là UBND huyện Quảng Điền, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Thủy.
Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 50 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông