Liên kết

 

Thông tin tuyên truyền
Ngày 13 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND và Quyết định số 2253/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.
Ngày 10 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.
Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng.
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2126/QĐ-UBND công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 960/QĐ-BXD về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021.
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 379 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông