Liên kết

 

Mời thầu Gói thầu số 02: Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 02/07/2019

Ngày 24 tháng 06 năm 2019, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1473/QĐ-SXD về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) thông báo mời thầu lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 cụ thể:
1. Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Mô tả tóm tắt dự án:
2.1. Tên dự án: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
2.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
2.3. Giá gói thầu: 1.362.790.000 đồng.
(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).
2.4. Nội dung chính của gói thầu: quy định tại Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
7. Thời gian bắt đầu bán HSMT: 08h00 ngày 01/7/2019.
8. Thời gian kết thúc bán HSMT: 14h00 ngày 15/8/2019.
9. Mua HSMT: Mua trực tiếp;
10. Địa điểm bán: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: + 0234. 3822120; Số Fax: + 0234. 3820094; Địa chỉ email: sxd@thuathienhue.gov.vn.
11. Thời điểm mở thầu: 14h10 ngày 15/08/2019.
12. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời các nhà thầu tư vấn nộp hồ sơ tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu đất có ký hiệu...
Theo Công điện số 01/CĐ-PCTT hồi 08 giờ 00’ ngày 31/7/2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể: Hồi 01 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh...
Ngày 20/7/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:
Ngày 03/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 3239/BXD-GĐ về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn. Theo đó, để đảm bảo an toàn...
Dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương nguyên trước đây UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị làm Bên mời thầu để lựa chọn...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.493.568
Truy cập hiện tại 263 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông