Liên kết

 

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 09/07/2021

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1. Mục tiêu định hướng đến năm 2030

Chuyển đổi số ngành Xây dựng là nội dung quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có khoa học để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công của ngành Xây dựng; song song góp phần tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Trung tâm của chuyển đổi số là phục vụ người dân, doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Xây dựng; là động lực để phát huy và phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế (Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, đính hướng đến 2045).

2. Mục tiêu đến năm 2025

a) Mục tiêu phát triển chính quyền số

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số, kỹ năng quản lý nghiệp vụ trên nền tảng số.

- 100% hoạt động quản lý nhà nước sử dụng văn bản điện tử có ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với trục trao đổi văn bản Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (ngoại trừ các văn bản mật theo quy định).

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính, kết nối mạng, cài đặt phần mềm bảo mật để phục vụ công vụ.

- 100% công chức, viên chức được trang bị chữ ký số.

- 100% lãnh đạo cấp phòng trở lên được trang bị thiết bị ký số bằng SIM điện thoại di động.

- 100% nội dung công việc được giải quyết trên môi trường mạng.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

- 100% báo cáo định kỳ thực hiện theo phương thức báo cáo số, được cập nhật, chia sẽ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, báo cáo ngành, phục vụ hiện quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Hướng đến Chính quyền điện tử, Chính quyền số với mục tiêu “bốn không” (Làm việc không giấy tờ; Họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt) và “một có” (Dữ liệu có chuyển đổi số).

b) Mục tiêu chuyển đổi số phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp

- 100% thủ tục hành chính áp dụng các giải pháp công nghệ để triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

- 100% thông tin quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị được công khai trên mạng để hỗ trợ tra cứu thông tin.

- 100% hồ sơ năng lực của doanh nghiệp được quản lý đầy đủ thông tin và sử dụng xuyên suốt trong quá trình giao dịch công vụ.

- Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ (GIS, BIM) hỗ trợ công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin.

c) Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin

- Đưa và khai thác, sử dụng các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin, có đầy đủ bản quyền.

- Tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, nguy cơ bị tấn công mạng.

- Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin, an toàn mạng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Theo Thông báo số 233/TB-PCTT ngày 22/9/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, về tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: “Hiện nay (22/9),...
Ngày 13 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND và Quyết định số 2253/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm...
Ngày 10 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Thông báo số 186/TB-PCTT ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cảnh báo, ứng phó với bão Conson; Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ...
Ngày 07 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Quảng Vinh, huyện Quảng Điền,  tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các lô...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 378 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông