Liên kết

 

V/v: báo cáo tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng đô thị
Ngày cập nhật 16/07/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6157/UBND-XD ngày 14/7/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng đô thị; Công văn số 2583/BXD-KTXD ngày 7/7/2021 của Bộ Xây dựng (gửi đính kèm). Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện báo cáo bằng Văn bản (đối với các nội dung được phân công phụ trách, quản lý) và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 19/07/2021.

Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị các đơn vị đính kèm bằng files gửi về Email: ntnminh.sxd@thuathienhue.gov.vn; Fax: 0234.3820094.

Nội dung báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 2583/BXD-KTXD ngày 7/7/2021 của Bộ Xây dựng và Phụ lục biểu mẫu được đăng tải đính kèm. Đối với các đơn vị không có báo cáo hoặc báo cáo không đảm bảo thời gian theo yêu cầu sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ và đúng thời gian./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Trần Nhật Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Theo Thông báo số 233/TB-PCTT ngày 22/9/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, về tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: “Hiện nay (22/9),...
Ngày 13 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND và Quyết định số 2253/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm...
Ngày 10 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Thông báo số 186/TB-PCTT ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cảnh báo, ứng phó với bão Conson; Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ...
Ngày 07 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Quảng Vinh, huyện Quảng Điền,  tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các lô...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 391 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông